Aktiv förädling och tillfällig införsel

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning, såsom aktiv förädling eller tillfällig införsel, behöver användas vid varuförsändelser mellan Åland och övriga Finland kan tulldeklarationen inges med ett dokument som används som deklaration för både avsändning och införsel.

Vid tulldeklareringen använder momsregistrerade företag SAD-blanketten, som kompletteras med uppgifterna i blankett 658r, Tillstånd som söks med tulldeklaration. SAD-blanketten inklusive bilagor lämnas till Mariehamns tull innan varorna avsänds från Åland eller när de anländer till Åland.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland