Tidningar som sänds från ett annat EU-land och från övriga Finland till Åland  

När ett momsregistrerat företag eller en momsregistrerad förening prenumererar på tidningar från ett annat EU-land eller från övriga Finland, måste en tulldeklaration inges. Mervärdesskatten för tidningarna betalas i vanlig ordning till Skatteförvaltningen. Företaget kan förtulla hela prenumerationsperioden med en förtullning.   

Företaget kan alternativt göra en separat tulldeklaration för varje tidning enligt tvåstegsmodellen. Tulldeklarationen och betalning av mervärdesskatten kan även handhas av avsändaren, vissa finska tidningshus fungerar enligt den principen.

När du förtullar hela prenumerationen på en gång och avsändningslandet är ett annat EU-land. Gör så här:

  • Ange som skattebestämningsdag det datum då du tecknade prenumerationen.
  • Under varupartifliken lägg till ytterligare förfarande och kod 680.
  • Ange under varubeskrivningen följande uppgifter: tidningens namn, prenumerationsperioden, för vilken period mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag.

När du förtullar hela prenumerationen på en gång och avsändaren är från övriga Finland. 
Gör så här:

  • Välj som skattebestämningsdag det datum då du fyller i deklarationen.
  • Vid ytterligare uppgifter lägg till en rad och välj som kod för ytterligare uppgifter FIXXX samt ange som förklaring: tidningens namn, prenumerationsperioden för vilken mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag.

En tulldeklaration behöver inte inges för organisationers medlemstidningar och gratistidningar, såsom t.ex. reklamkataloger. 

Tulldeklarationer ska inges för alla tidningar som ankommer från och med 1.7.2021. Om prenumerationen har börjat innan 1.7.2021 betalas mervärdesskatt endast från och med juli 2021. Dessa prenumerationer bör förtullas senast inom juli månad 2021. 
 

Exempel på hur värdet ska räknas

Prenumerationsperiod 1.5-30.10.2021.

Prenumerationens pris 60 euro och tidningen utges en gång i månaden. Meddela som pris/varans värde endast de tidningar som kommer från och med juli, 4 tidningar, värde 40 euro.

Om du får en tidning från ett land utanför EU bered dig på att göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatten för varje tidning skilt för sig. Deklarationen gör du efter att du fått en ankomstavi av Posten eller av en annan transportfirma. Tidningen levereras till dig efter att du betalat mervärdesskatten.