Import av varor från andra EU-länder till Åland

Alla varor som importeras till Åland från andra EU-länder bör förtullas.

Förtullningen kan göras på två olika sätt:

1. Genom att vid ankomst fylla i deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med meddelandeklarering

  • Deklaration får lämnas in tidigast under samma dygn som varan anländer
  • För närmare anvisningar ring 0295 527 018 (vardagar 9–15)
  • För förtullningen behöver du ange rätt varukod (8 siffrors noggrannhet), som du hittar i varukodstjänsten Fintaric

2. Genom att anlita ett ombud (speditör) som gör importförtullningen

Momsregistrerade företag gör importförtullningen till Tullen men deklarerar och betalar momsen till Skatteförvaltningen.

Momsregistrerade företag bör vända sig till Skatteförvaltningen i frågor angående moms och mervärdesbeskattning. Skatteförvaltningens servicenummer tfn 029 497 015.

Förenklat deklarationsförfarande i två steg

Momsregistrerade företag eller deras ombud har rätt att hänföra unionsvaror till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång (överlåtelse) till fri omsättning.

Momsregistrerade företag kan deklarera varor från ett annat EU-land till Åland i två steg. Tullen frigör varan mot en fraktsedel eller mot ett motsvarande dokument, och företaget inger en elektronisk importtulldeklaration i Tullklareringstjänsten inom 10 dagar från frigörandet av varan. 

Tvåstegsdeklarering kan även tillämpas vid postförsändelser, då mottagaren är ett momsregistrerat företag. Posten registrerar försändelsen vid ankomst och sänder en lista till Tullen över försändelser som kommit över skattegränsen. Den momsregistrerade importören är ansvarig för att den elektroniska deklarationen inges inom 10 dagar efter att varan har passerat skattegränsen.

I deklarationen ska man ange koden för ytterligare uppgifter FIEUP ”Unionsvara från ett annat EU-land, frigjord mot fraktsedel”. Dessutom ska man anteckna datumet för frigörandet av varorna vid punkten ”Skattebestämningsdag” och koden 680 för ytterligare förfarande.

Tullens föreskrift (3/2021) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland