Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd

För närvarande kan man i tjänsten ansöka om tillstånd till samlad garanti CGU, tillstånd till anstånd med betalning DPO, tillstånd till förenklat deklarationsförfarande SDE, tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen EIR samt ändringar i dessa tillstånd.

Övriga tillstånd som beviljas av Tullen kan du söka genom att lämna in ansökan till Tullens tillståndscentral. Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan Tillstånd.

 

Ta del av våra anvisningar innan du ansöker om tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd säkerställ att ditt företag ha alla uppgifter som behövs för ansökan, bl.a. EORI-nummer.

Se till att du har alla bilagor, utredningar och andra uppgifter som behövs för ansökan (bl.a. bokslutsuppgifter och garantiuppgifter).

Du hittar anvisningar för ifyllande av ansökan i tillståndstjänsten. Du får hjälp för upprättande av ansökan också per telefon, e-post och per chatt.

Inloggning i tjänsten

Identifiera dig med en Katso-kod i tillståndstjänsten. Du behöver en Katso-huvudanvändarkod eller en Katso-kod med behörigheten Läsrättigheter, Handläggare eller Huvudanvändare.

Det är gratis att använda tillståndstjänsten. Tjänsten är tillgänglig 24/7.

Tjänsten kan användas på finska och på svenska.

 

Hur gör jag en tillståndsansökan om Tullens e-tjänst inte fungerar?

Du kan också skicka ansökan per post eller e-post till Tullens tillståndscentral. Anvisningar och blanketter för ansökan finns här.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected].fi.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag