Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd

I tjänsten Tillstånd kan man för närvarande ansöka om följande tillstånd som beviljas av Tullen samt om ändring av dessa:

 • tillstånd till samlad garanti CGU
 • tillstånd till anstånd med betalning DPO
 • tillstånd till tillfällig lagring av varor TST
 • tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2
 • tillstånd till användning av förenklad deklaration SDE
 • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen EIR
 • tillstånd till status som godkänd mottagare ACE
 • tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering ACT
 • tillstånd till status som godkänd utfärdare ACP

 • tillstånd till status som godkänd avsändare ACR

 • tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ SSE.

Övriga tillstånd som beviljas av Tullen kan du söka genom att lämna in ansökan till Tullens tillståndscentral. Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan Tillstånd.

 

Ta del av våra anvisningar innan du ansöker om tillstånd

Innan du ansöker om tillstånd säkerställ att ditt företag ha alla uppgifter som behövs för ansökan, bl.a. EORI-nummer.

Se till att du har alla bilagor, utredningar och andra uppgifter som behövs för ansökan (bl.a. bokslutsuppgifter och garantiuppgifter).

Du hittar anvisningar för ifyllande av ansökan i tillståndstjänsten. Du får hjälp för upprättande av ansökan också per telefon, e-post och per chatt.

Inloggning i tjänsten

 

Du kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga andra att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda Katso-identifikation. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Det är gratis att använda tillståndstjänsten. Tjänsten är tillgänglig 24/7.

Tjänsten kan användas på finska och på svenska.

 

Hur gör jag en tillståndsansökan om Tullens e-tjänst inte fungerar?

Du kan också skicka ansökan per post eller e-post till Tullens tillståndscentral. Anvisningar och blanketter för ansökan finns här.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning