Suomi.fi-fullmakter

Ge fullmakten i Suomi.fi. Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd med firmateckningsrätt vid företaget än den verkställande direktören sköter tullärenden. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Information om fullmakter
 

Suomi.fi-fullmakterna dvs. Suomi.fi-fullmaktskod för tullärenden:

 

Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom och ge statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer samt sända och ta emot meddelanden som hänför sig till deklarationerna.

Tullklarering

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar ange deklarationer och uppgifter i samband med tullklarering, se på de deklarationer som hen angett och beslut som hänför sig till dem samt sända och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.

Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten.

Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast på ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.

  • Fullmaktskoderna för tillstånden är i kraft i alla Finlands och EU:s tillståndstjänster!

Ansökan om tillstånd för tullverksamhet

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet, skapa, komplettera och skicka tillståndsansökningar samt skicka och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Meddelandedeklarering i tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar sända deklarationsmeddelanden som hänför sig till tullverksamheten samt ta emot svarsmeddelanden.

  • För kundtestningar som behövs för att påbörja meddelande-deklarering

Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska mervärdesskatteuppgifter vid import över Ålands skattegräns.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag