Testning

Innan företaget inleder meddelandedeklareringen ska man testa med Tullen att företagets programvara fungerar och att den genererar meddelanden enligt Tullens specifikationer. Samtidigt testar man att dataförbindelserna fungerar.

Medan testningen pågår skickar företaget deklarationsmeddelanden med olika innehåll (t.ex. fullständiga, korrigerade, utredning), på vilka Tullen svarar med meddelanden (godkännande, fel, begäran om tilläggsutredning osv.). Företaget ska reagera på svarsmeddelandena på det sätt som krävs, till exempel genom att korrigera fel eller skicka en tilläggsutredning.

Ny testningstjänst för meddelandedeklarering

Med hjälp av testtjänsten för meddelandedeklarering kan Tullens kunder självständigt testa deklarationer vid direkt meddelandedeklarering oberoende av tid och plats. De kan testa sina egna system mot Tullens gränssnitt och säkerställa att deras system på rätt sätt kan skapa deklarationsmeddelanden som skickas till Tullen och behandla svarsmeddelanden från Tullen.

I testningstjänsten kan man testa

  • deklarationer för export vid direkt meddelandedeklarering
  • sändning av bilagor till import- och exportdeklarationer till Tullen med ett meddelande via direkt meddelandedeklarering. Bara programvaruhus testar denna funktion.

Anvisning för testningstjänsten för meddelandedeklarering (pdf)

GÅ TILL TESTNINGSTJÄNSTEN

System Testningens faser
AREX-systemet
Importsystemet ITU
Transiteringssystemet NCTS

Teknisk testning
Parallell testning

Exportsystemet ELEX

Självständig testning
Teknisk testning

Parallell testning, eller
Testning med företagets eget material

Statistiksystemet Intrastat

Teknisk testning med företagets eget material

Testanvisningar

Testanvisningar för AREX-systemet

För att bli godkänt som meddelandedeklarant ska företaget utföra testning av meddelandetrafik med godkänt resultat. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget för att arrangera företagsrådgivning och komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt AREX-system självständigt enligt Tullens meddelandebeskrivningar. 

Testningen av meddelandedeklaranter består av två delar: teknisk och parallell testning. Vid den tekniska testningen använder kunden testmaterial som Tullen sammanställt. Vid den tekniska testningen säkerställer man att meddelandetrafiken mellan Tullen och företaget fungerar och att meddelandenas struktur är korrekt. Vid den parallella testningen består testmaterialet av företagets eget material. Målet med den parallella testningen är att säkerställa att företaget besitter tillräckliga kunskaper om summariska deklarationer. Därför borde alla personer i företaget som fyller i summariska deklarationer delta i den parallella testningen.   

Företaget ska reservera tre till fem veckor oavbruten arbetstid för den tekniska och parallella testningen. Längden på testningstiden varierar beroende på antalet meddelanden som företaget inger och på vilka transportsätt som används. När testningen har genomförts med godkänt resultat får företaget tillstånd att verka som meddelandedeklarant och kan inleda produktionsskedet av meddelandetrafiken. Om tiden som reserverats för testningen överskrids, avslutas testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. Detta kan medföra att den slutliga testningen skjuts fram flera månader.

Testanvisningar för ELEX-systemet

För att bli godkänt som meddelandedeklarant ska företaget utföra testning av meddelandetrafik med godkänt resultat. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget för att arrangera eventuell företagsrådgivning och komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt exportdeklarationssystem självständigt utifrån Tullens meddelandebeskrivningar. 

Kundtestning av direkt meddelandedeklarering vid export utförs med testningstjänsten för meddelandedeklarering.

I testningstjänsten finns Tullens testfall för exportdeklarationer och bifogade filer. Varje testfall innehåller  anvisningar om de uppgifter som ska anges och de åtgärder som ska vidtas. I testningstjänsten fastställer Tullens kundtestare företagets testningstid och de testfall som företaget ska genomföra innan testningen godkänns.

Testanvisningar för EMCS-systemet

Testanvisningar för transiteringssystemet

Testanvisningar för statistiksystemet Intrastat

Testanvisningar för importsystemet ITU

                            

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag