Testning

Innan du inleder meddelandedeklareringen ska du testa med Tullen att din programvara fungerar och att den genererar meddelanden enligt Tullens specifikationer. Samtidigt testar man att dataförbindelserna fungerar.

Medan testningen pågår skickar du deklarationsmeddelanden med olika innehåll (t.ex. fullständiga, korrigerade, utredning), på vilka Tullen svarar med meddelanden (godkännande, fel, begäran om tilläggsutredning o.s.v.). Du ska reagera på svarsmeddelandena på det sätt som krävs, till exempel genom att korrigera fel eller skicka en tilläggsutredning.

Testningen genomförs i två eller tre delar beroende på förfarandet.

Ny testningstjänst för meddelandedeklarering

I den nya tjänsten kan programleverantörerna självständigt testa hur man genom direkt meddelandedeklarering kan leverera bilagor till import- och exportdeklarationer till Tullen med ett meddelande.

Anvisning för testningstjänsten för meddelandedeklarering (pdf)

System Testningens faser
AREX-systemet
Importsystemet ITU
Transiteringssystemet NCTS

Teknisk testning
Parallell testning

Exportsystemet ELEX

Självständig testning
Teknisk testning

Parallell testning, eller
Testning med företagets eget material

Statistiksystemet Intrastat

Teknisk testning med företagets eget material

Testanvisningar

Testanvisningar för AREX-systemet

För att bli godkänt som EDI-avsändare ska företaget utföra testning av meddelandetrafik och tullkompetens och få godkänt resultat. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget angående arrangerande av konsultation och för att komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt AREX-system självständigt utifrån Tullens meddelandebeskrivningar.

Testningen av EDI-avsändare består av två delar: teknisk och parallell testning. Vid den tekniska testningen använder kunden testmaterial som Tullen sammanställt. Vid den tekniska testningen säkerställer man att meddelandetrafiken mellan Tullen och företaget fungerar och att meddelandenas struktur är korrekt. Vid den parallella testningen består testmaterialet av företagets eget material. Målet med den parallella testningen är att säkerställa att företaget besitter tillräckliga kunskaper om summariska deklarationer. Därför borde alla personer i företaget som fyller i summariska deklarationer delta i den parallella testningen.

Företaget ska reservera tre till fem veckor oavbruten arbetstid för den tekniska och parallella testningen. Längden på testningstiden varierar beroende på antalet meddelanden som företaget inger och på vilka transportsätt som används. När testningen har genomförts på ett godtagbart sätt får företaget tillstånd att verka som EDI-avsändare och det har nu rätt att inleda produktionsskedet av meddelandetrafiken. Om tiden som reserverats för testningen överskrids, avslutas testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. Detta kan medföra att den slutliga testningen skjuts fram flera månader.

Testanvisningar för ELEX-systemet

För att bli godkänt som EDI-avsändare ska företaget utföra testning av meddelandetrafik och tullkompetens och få godkänt resultat. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget angående arrangerande av eventuell konsultation och för att komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt exportdeklarationssystem självständigt utifrån Tullens meddelandebeskrivningar.

Testningen av EDI-avsändare består av tre delar: självständig testning, teknisk testning och parallell testning. Vid den självständiga testningen använder kunden testmaterial som Tullen sammanställt och testar hur meddelandetrafiken fungerar. Vid den tekniska testningen säkerställer man med hjälp av det testmaterial som Tullen sammanställt att meddelandetrafiken mellan Tullen och företaget fungerar och att meddelandenas struktur är korrekt. Vid den parallella testningen består testmaterialet av företagets eget exportmaterial, dvs. av sökandens gamla exportdeklarationer som inlämnats i pappersform och av andra därtill hörande dokument. Målet med den parallella testningen är att säkerställa att företaget besitter tillräckliga kunskaper om exportdeklarationer. Därför borde alla personer i företaget som fyller i exportdeklarationer (exportsekreterare, trafikkoordinatorer etc.) delta i den parallella testningen.

Företaget ska reservera tre veckor oavbruten arbetstid för den tekniska och parallella testningen. Den självständiga testningen är frivillig och räcker högst två veckor. När testningen har genomförts på ett godtagbart sätt får företaget tillstånd att verka som EDI-avsändare och det har nu rätt att inleda produktionsskedet av meddelandetrafiken. Om tiden som reserverats för testningen överskrids, avslutas testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. Detta kan medföra att genomförandet av den slutliga testningen skjuts fram flera månader.

Självständig testning

Företag kan i de fyra första testfallen bekanta sig med innehållet i exportdeklarationsmeddelanden som är i XML-format. Företagen kan också höra sig för om möjligheten till självständig testning. Under den självständiga testningen kan företaget under en överenskommen tid testa meddelandetrafiken och skickandet av meddelanden med hjälp av de första testfallen. Mer detaljerade testanvisningar ges i guiden EDI-kundrelationen vid export.  

I tabellen nedan visas testfallen först på SAD-blankett (t.ex. Testi1.pdf) och därefter konverterade till XML-format (t.ex. Testi1-XML.xml). Vid den egentliga testningen skickar Tullens kundtestare testfallen på SAD-blanketter till kunden. Kunden upprättar de nödvändiga XML-meddelandena på basis av dessa.

Testanvisningar för EMCS-systemet

Testanvisningar för transiteringssystemet

Testanvisningar för statistiksystemet Intrastat

Testanvisningar för importsystemet ITU

                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag