Koder som används på tulldeklarationer

Koodit-Koder-Codes (xlsm, 572 kB)

Päivitetty/uppdaterad/updated 17.6.2020


EMCS - Koodit-Koder-Codes (xlsm, 577 kB)

Päivitetty/uppdaterad/updated 7.1.2019CN-koodi - valmisteverotuote, vastaavuus (pdf, 104 kB)

- KN-nummer - den punktskattepliktiga produkten träder i kraft den 1 januari 2013 - CN Code List - excise product in force as of 1 January 2013 Päivitetty/uppdaterad/updated 24.1.2017


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag