Direkt meddelandedeklarering

Direkt meddelandedeklarering erbjuder Tullens företagskunder en tjänst med vilken kunderna kan skicka och motta meddelanden utan att anlita en teleoperatör.

Direkt meddelandedeklarering är möjlig i dessa Tullens datasystem:

  • AREX-systemet
  • Exportsystemet ELEX
  • EMCS-systemet för övervakning av varor som flyttas under punktskatteuppskov
  • Importsystemet ITU
  • Transiteringssystemet NCTS
  • Intrastat-systemet för statistikdeklarationer över EU-intern handel
  • import och UTU-systemet vid tullagring

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

Som stöd för utvecklandet av direkt meddelandedeklarering har man upprättat ett dokument som innehåller de vanligaste felsituationerna vid direkt meddelandedeklarering.

XML-scheman v. 1.18

XML-scheman v. 1.8

                            

Ta kontakt

Rådgivning för företagskunder om specialfrågor, tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning