Direkt meddelandedeklarering

Genom den webbaserade tjänsten för direkt meddelandedeklarering kan Tullens företagskunder skicka och motta meddelanden utan att anlita en teleoperatör. Direkt meddelandedeklarering är möjlig i dessa Tullens datasystem:

  • AREX-systemet
  • Exportsystemet ELEX
  • EMCS-systemet för övervakning av varor som flyttas under punktskatteuppskov
  • Importsystemet ITU
  • Transiteringssystemet NCTS
  • Intrastat-systemet för statistikdeklarationer över EU-intern handel

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

Som stöd för utvecklandet av direkt meddelandedeklarering har man upprättat ett dokument som innehåller de vanligaste felsituationerna vid direkt meddelandedeklarering.

XML-schemaversion 1.8 i produktion

Tidigare publicerade schemaversioner för direkt meddelandedeklarering stöds fortfarande. Tullen informerar separat när stödet för dessa tidigare publicerade schemaversioner för direkt meddelandedeklarering upphör, dock minst 6 månader innan detta sker.

XML-scheman v. 1.8

zip icon Suoran sanoma-asioinnin xml-schemat v. 1.8 (zip, 13 kB)

XML-scheman för direkt meddelandedeklarering 16.6.2012


zip icon Suoran sanoma-asioinnin esimerkkisanomat v. 1.8 (zip, 180 kB)

Exempelmeddelanden för direkt meddelandedeklarering 11.8.2014XML-scheman v. 1.6

XML-scheman v. 1.5

zip icon Suoran sanoma-asioinnin xml-schemat v. 1.5 (zip, 9 kB)

XML-scheman för direkt meddelandedeklarering, v. 1.5 30.12.2010


zip icon Suoran sanoma-asioinnin esimerkkisanomat v. 1.5 (zip, 20 kB)

Exempelmeddelanden för direkt meddelandedeklarering 30.12.2010XML-scheman v. 1.1

zip icon Suoran sanoma-asioinnin xml-schemat v. 1.1 (zip, 9 kB)

XML-scheman för direkt meddelandedeklarering 10.5.2010


                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag