Direkt meddelandedeklarering

Genom den webbaserade tjänsten för direkt meddelandedeklarering kan Tullens företagskunder skicka och motta meddelanden utan att anlita en teleoperatör. Direkt meddelandedeklarering är möjlig i dessa Tullens datasystem:

  • AREX-systemet
  • Exportsystemet ELEX
  • EMCS-systemet för övervakning av varor som flyttas under punktskatteuppskov
  • Importsystemet ITU
  • Transiteringssystemet NCTS
  • Intrastat-systemet för statistikdeklarationer över EU-intern handel

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

Som stöd för utvecklandet av direkt meddelandedeklarering har man upprättat ett dokument som innehåller de vanligaste felsituationerna vid direkt meddelandedeklarering.

XML-scheman v. 1.18

XML-scheman v. 1.8

                            

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

RÅDGIVNING GÄLLANDE VARUKODER

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag