Ändringar i tillstånd till meddelandedeklarering

Ändringar anmäls med ansökan gällande meddelandedeklarering med Tullen (tullblankett 934r) eller ansökan gällande meddelandedeklarering till  Tullens UTU-system där man väljer punkten Ändringsansökan. Exempel på ändringar är:

  • ändring av programvara (kan kräva nya testningar med Tullen)
  • utvidgning av meddelandedeklarering till ett annat system
  • byte av tjänsteleverantör vid direkt meddelandedeklarering (meddelandedeklaranten ska anmäla byte av tjänsteleverantör, och den nya tjänsteleverantören ska ha tillstånd till direkt meddelandedeklarering)
  • ändring av operatörföretag
  • önskan att avsluta kundrelationen för meddelandedeklarering till exempel med anledning av företagsarrangemang.

Om företagets FO-nummer ändras ska en ny ansökan gällande meddelandedeklarering inges.

Ta kontakt

Rådgivning för företagskunder om specialfrågor, tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel
Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag