Hoppa till innehåll

Tjänsten för leverans av bifogade filer

Tjänsten för leverans av bifogade filer (tidigare kallad Webbliitu) används av kunder som vid import, export och transitering tillämpar meddelandedeklarering via operatör eller direkt meddelandedeklarering samt av kunder som använder deklarationstjänsten för export, deklarationstjänsten för transitering och deklarationstjänsten för tullagring. Tjänsten för leverans av bifogade filer gäller inte användare av deklarationstjänsten för import utan dessa skickar även framöver sina bilagor via den deklarationstjänsten till Tullen. 

Om Tullen skickar en begäran om tilläggsutredning till kunden, kan kunden skicka bilagorna till Tullen antingen via tjänsten för leverans av bifogade filer, med VYVI-turvaposti (säker e-post) eller per e-post.

Handläggning av ärenden kan snabbas upp genom att skicka bilagor på förhand

Kunden kan med hjälp av tjänsten för leverans av bifogade filer skicka bilagor på förhand till Tullen, vilket snabbar upp handläggningen av ärendet. Bilagorna ska gälla en elektronisk tulldeklaration som kommer att inlämnas till Tullen.

Kunden kan också via tjänsten för leverans av bifogade filer skicka bilagor som Tullen begärt.

Inloggning

Företagskunder: Med en Katso-kod som beviljas av Skatteförvaltningen. Katso-koden ska vara försedd med behörigheten Tullklarering (import, export, transitering, lagring). Katso-identifikation tas ur bruk före slutet av år 2020.

Företagskunder med Suomi.fi-identifikation: Man loggar in som privatperson i Suomi.fi-tjänsten och väljer att uträtta ärenden för ett företag. Fullmakten Tullklarering behövs. Om företaget använder sig av ett ombud för deklarering, ska ombudet alltid befullmäktigas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Privatkunder: Man loggar in som privatperson i Suomi.fi-tjänsten.

Sparande av bilagor

I tjänsten för leverans av bifogade filer kan man spara och skicka skannade pappersbilagor eller sådana filer och bilder i pdf-format som skapats i kontorssystem.

Användningen av tjänsten för leverans av bifogade filer förutsätter att man har en skanner för att ändra bilagor i pappersform till elektronisk form eller att man har bilagor som skapats i ett kontorssystem.

Begränsningar för användning av tjänsten för leverans av bifogade filer

  • Bilagorna som skickas via tjänsten för leverans av bifogade filer ska hänföra sig till en deklaration eller ett ärende som handläggs elektroniskt vid Tullen.
  • Endast identifierade användare kan använda tjänsten för leverans av bifogade filer.
  • Bilagorna som skickas via tjänsten ska vara i pdf-format.
  • Bilagorna som skickas via tjänsten får vara högst 5 MB stora.
  • Antalet bilagor som vid ett sändningstillfälle kan laddas upp till tjänsten omfattas av förfarandespecifika begränsningar. Vid import, export, transitering och lagring kan man för en deklaration ladda upp högst fem bilagor.
  • En bilaga kan endast hänföra sig till en deklaration.
  • Tullen sparar bilagorna som skickats via tjänsten för leverans av bifogade filer endast så länge som handläggningen av deklarationen pågår. Kunden ska själv förvara bilagorna som skickats via tjänsten enligt Tullens anvisning: Tullens meddelanden dnr 182/010/11.
  • Bilagor som skickats via tjänsten för leverans av bifogade filer kan inte läsas i tjänsten i efterhand. Endast de uppgifter som angetts för bilagan visas för kunden efter att tulldeklarationen har skickats.

Störningar och användarstödet för tjänsten för leverans av bifogade filer

Om tjänsten för leverans av bifogade filer inte är tillgänglig kan bilagor som begärts av Tullen skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post eller via tjänsten Vyvi-Turvaposti. Under serviceavbrott och vid störningar är det inte möjligt att skicka bilagor på förhand. E-post och Vyvi-Turvaposti kan endast användas för att skicka bilagor som begärts av Tullen. Då man skickar bilagor per e-post eller Vyvi-Turvaposti ska man ange identifikationen för deklarationen, t.ex. MRN-numret eller transaktionskoden för import.

Vid störningar kontakta i första hand det servicenummer eller den e-postadress som du brukar kontakta vid frågor som gäller ifyllande av deklarationer.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder mån–fre per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning