Identifikation i EU:s e-tjänster

Logga in i EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.Kirjaudu EU:n asiointipalveluun (todentamisportaalin) kautta.  Gå till EU:s kundportal

  1. Välj språk uppe till höger.
  2. När du loggar in väljer du följande uppgifter (både tillståndssökanden och ombud)
  • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
  • land där du vill bli autentiserad: Finland
  • aktörstyp: Employee (anställd)

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

  • följande (fysiska/juridiska) person
  • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
  • typ av ID: EORI
  • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt" oberoende om du är anställd hos företaget som ansöker om tillstånd eller anställd av ett ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja

"Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte"

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

 

5. Knappen "logga in" i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.

 


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag