Identifiering

Företag kan lämna följande deklarationer på nätet som identifierade användare:

  • transiteringsdeklarationer
  • tulldeklarationer vid export
  • införsel- och utförseldeklarationer
  • administrativa dokument (e-AD) för punktskattefria flyttningar
  • Intrastat-deklarationer
  • importtulldeklarationer
  • sammandrag av skattedeklarationer vid import (sammandragsdeklarationer).

Företag kan identifiera sig i Tullens tjänster med avgiftsfria Katso-koder som kan skaffas hos Skatteförvaltningen. Under Läs mer nedan finns närmare information om hur man kan ansöka om Katso-koder.

Katso-support

  • Katso-servicenumret: 029 497 005

Privatpersoner kan som identifierade användare upprätta export- och importdeklarationer, skattedeklarationer för punktskattepliktiga produkter samt anmälningar om tillfällig skattefri användning av EES-fordon. Privatpersoner kan identifiera sig i Tullens tjänster med nätbankskoder, om de ingått ett nätbanksavtal med sin bank och har en finsk personbeteckning. I privatpersoners tjänster kan man också identifiera sig med mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med certifikatkort.

Nyttan med identifiering

Identifierade användare kan i de flesta av Tullens tjänster använda sina tidigare inlämnade deklarationer som underlag för nya deklarationer. Identifierade användare kan se och använda sina egna deklarationer en viss tid efter inlämnandet.

Vid exportdeklarering behöver identifierade deklaranter i normalfall inte besöka tullen när de inleder exportförfarandet, och de kan hämta de överlåtelsebeslut och exportföljedokument som gäller dem själva från Tullens elektroniska beslutsarkiv. Webbdeklaranterna vid transitering måste däremot alltid besöka tullen när de inleder transiteringar.

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag