Frågor om postförsändelser – vem ska man kontakta?

Om du har frågor som gäller postförsändelser är det bra att veta vart du i första hand bör rikta dem för att få ditt ärende uträttat så smidigt som möjligt. Nedan finns några tips som vi hoppas att du har nytta av.

Försändelseuppföljning:

Posten (eller Åland Post) och Tullen har en klar arbetsfördelning när det kommer till postförsändelser:

  • Posten transporterar och förvarar försändelserna
  • Tullen svarar för tullklareringen i samband med import och uppbär eventuella skatter.

Posten (eller Åland Post) skickar en ankomstavi till mottagaren för försändelser som ska tullklareras. På ankomstavin finns anvisningar om hur man kan sköta förtullningen.

Kontakta alltså Posten om

  • du har frågor angående var din försändelse befinner sig
  • du inte har fått en ankomstavi om postförsändelsen
  • du inte vet vad postförsändelsen som ska tullklareras innehåller
  • du inte har ankomstavins uppgifter om postpaketet för tullklareringen

Kontaktuppgifter:

Kontakta tullrådgivningen om

  • du har frågor som gäller tullklareringen av försändelsen
  • du har frågor om de tullar och skatter som ska betalas för försändelsen, varukoden, eventuella importrestriktioner, tullfrihet eller dylikt

Tullrådgivningens kontaktuppgifter: privatpersoner, tfn 0295 5201, och företag, tfn 0295 5202, eller fråga tullrådgivningen.

 

Kontakta telefontjänsten för deklarationstjänsten för import om

  • du har frågor om deklarationstjänsten för import, till exempel om ifyllandet av deklarationen eller om tjänstens funktioner

Tulldeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206 (måndag–fredag kl. 8–18). Åländska kunder betjänas på telefonnummer 0295 527 018 (måndag–fredag kl. 8–16).

Kontakta tullkontoret om

  • du behöver ytterligare information eller anvisningar om en viss postförsändelse som du redan fått en ankomstavi för och som du vill förtulla vid tullkontoret i fråga. Efter tullklareringen informerar Tullen Posten om att försändelsen har tullklarerats. Sedan levererar Posten avgiftsfritt försändelsen hem till dig eller till närmaste postkontor.

 

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag