Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för transitering

Vid transitering kan varor transporteras från avgångstullkontoret till destinationstullkontoret utan betalning av tullar och andra skatter på de länders område som omfattas av en transiteringskonvention. För en transport som sker enligt transiteringsförfarandet ska du dock i allmänhet ställa en garanti.

Du ska inge en elektronisk transiteringsdeklaration till Tullen för alla varor som hänförs till transiteringsförfarandet. Vid T- och TIR-transiteringar kan detta göras via deklarationstjänsten för transitering. Att deklarationen lämnats in via deklarationstjänsten för transitering betyder dock inte att transiteringsförfarandet påbörjats. Kunden får ett referensnummer för sin transiteringsdeklaration med vilket deklarationen kan hämtas fram vid tullkontoret där den kompletteras med Tullens anteckningar och garanti reserveras. De varor som kommer att transiteras ska också visas upp vid tullkontoret. Vid tullkontoret får kunden ett transiteringsföljedokument (TAD) som visar att varorna överlåtits till transiteringsförfarandet. Först då kan transporten till destinationstullkontoret börja.

Deklarationen kan inges antingen som oidentifierad eller identifierad användare.

En oidentifierad användare får ett referensnummer för sin deklaration från systemet.

En identifierad användare kan också bläddra i sina tidigare deklarationer, använda dem som underlag för en ny deklaration samt göra ändringar i sina deklarationer innan de börjat handläggas vid Tullen.

Företag identifierar sig i tjänsten genom Katso- eller Suomi.fi-identifikation (huvudanvändarkod eller kod med behörigheten TULL - Tullklarering).

Innan man fyller i en deklaration lönar det sig att bekanta sig med användaranvisningarna och de fältspecifika anvisningarna i deklarationstjänsten för transitering. I användaranvisningarna beskrivs också bl.a. hur deklarationen ska fyllas i vid TIR-transporter med flera lastningsplatser.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Importförtullning för privatpersoner
mån–fre 8–18

Rådgivning för ifyllning av deklarationer

Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter och tullkontor