Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för tullagring

För alla varor som hänförs till tullagerförfarandet ska en elektronisk tulldeklaration lämnas in till Tullen. Därtill ska innehavaren av tullagertillståndet lämna en anmälan om avslutande för alla varor som tas ut ur lagret. Deklarationen kan inges via Tullens e-tjänst på Internet. Det är gratis att använda tjänsten, som är tillgänglig 24/7. I tjänsten finns en användarmanual för tjänsten och bl.a. vanliga frågor med svar.

Man måste identifiera sig i tjänsten för att kunna upprätta en deklaration. En identifierad användare kan via tjänsten ta fram och skriva ut beslut gällande tullagring, spara halvfärdiga deklarationer och välja en gammal deklaration som underlag för en ny. Deklarationer kan upprättas på finska, svenska och engelska.

Företag kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga andra att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda Katso-identifikation. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Privatpersoner kan logga in med sina nätbankskoder. Andra möjliga identifieringssätt är certifikatkort och mobilcertifikat.För att kunna upprätta deklarationer ska användaren godkänna användarvillkoren för tjänsten när hen loggar in i tjänsten första gången.

För ifyllande av deklarationen för tullagring finns följande anvisningar:

  • anvisningar för de olika fälten
  • anvisningar för de olika sidorna
  • video med ifyllningsanvisningar.

Webbdeklareringen underlättas om den som upprättar deklarationen i förväg tagit reda på varornas varukoder samt vilka tilläggskrav och importrestriktioner som eventuellt gäller för dessa varukoder. Varukoden ska anges med minst sex siffrors noggrannhet. Varukoder kan sökas t.ex. i varukodstjänsten Fintaric eller i EU:s Taric-söktjänsten.

Företag kan också inge tullagerdeklarationer i form av meddelanden från sina egna datasystem. Detta kräver tillstånd till meddelandedeklarering och att programvaran och förbindelserna testas med Tullen.