Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Till Deklarationstjänst för införsel och utförsel (AREX) inges deklarationer för varor från tredje land och för unionsvaror som förs in i Finland. Till tjänsten inges också deklarationer för unionsvaror som förs ut ur Finland och för sådana varor från tredje land som varit i tillfälligt lager och som omlastas (s.k. transhipment-varor).

Identifiering i webbtjänsten

Som identifierad användare kan du inge alla deklarationer gällande avgående och ankommande trafik. Som oidentifierad användare kan du endast inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för varor som transporteras landvägen.

Identifierade användare kan bläddra i sina tidigare deklarationer och spara sina deklarationer som utkast. Företag använder vid inloggningen i tjänsten Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa.

Om företaget vill använda ett ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma), ska ombudet befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten.

Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda Katso-identifikation. Privatpersoner loggar in med sina egna nätbankskoder. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Oidentifierade användare får ett referensnummer (MRN) för sin deklaration från systemet. Med detta referensnummer tas deklarationsuppgifterna fram vid införsel- eller utförseltullkontoret, där varorna också visas upp för Tullen.

Varukod

I vissa deklarationer krävs det att varubeskrivningen ska vara tillräckligt exakt. Beskrivningen görs antingen genom att ange varukoden med fyra siffrors noggrannhet som en beskrivning av varugrupp eller genom en varubeskrivning på motsvarande nivå. Kommissionen har publicerat riktlinjer om hur varubeskrivningen ska se ut (TAXUD/1402/2007).

Webbdeklareringen underlättas om deklaranten i förväg tagit reda på varugruppernas beskrivningar, t.ex. med hjälp av EU:s Taric-databas. Varukoderna hittas också i KN-nomenklaturen som finns på Tullens webbplats.

Anvisningar och telefonstöd

Innan man fyller i en deklaration lönar det sig att bekanta sig med AREX-systemets användaranvisningar, fältspecifika anvisningar och exempel.

Beskrivningar och kundanvisningar gällande AREX-deklarationerna och deklarationsförfarandena finns också på sidorna för meddelandedeklarering.

Vid meddelandedeklarering skickas uppgifterna från företagets eget datasystem

Företag kan också inge de elektroniska deklarationerna i form av meddelanden från sina egna datasystem. Detta förutsätter ett separat tillstånd att verka som EDI-avsändare.