Deklarationstjänsten för import

I Tullens deklarationstjänst för import kan du tullklarera din försändelse och betala importskatterna 24/7. Du måste förtulla en försändelse om du fått ett meddelande från Posten eller från en annan fraktförare om en försändelse som ska tullklareras, dvs. förtullas. Förtullningen ska göras och eventuella skatter betalas inom den tid som transportfirman meddelat, annars returnerar transportfirman din försändelse till avsändaren.

1. Privatperson

Bekanta dig med anvisningar för privat personer på dess sidor Efter att du handlat > Förtulla på nätet

2. Företag och samfund

Bekanta dig först med

Förtulla på nätet – använd deklarationstjänsten för import

Det är gratis att använda deklarationstjänsten för import och tjänsten är tillgänglig 24/7. Där hittar du bl.a. vanliga frågor med svar och en användarmanual för tjänsten.

Deklarationstjänsten för import kan användas såväl av Tullens kontantkunder som av Tullens kreditkunder.

  • Kontantkund är ett företag som inte har tillstånd till anstånd med betalning. Kontantkunden får varorna i sin besittning först efter att varan tullklarerats och när förtullningsbeslutet, dvs. tullräkningen, har betalats.
  • Kreditkund är ett företag som har tillstånd till anstånd med betalning. Kreditkunden får genast varorna i sin besittning efter att varan tullklarerats och kunden får samtidigt förtullningsbeslutet. Tullräkningen (periodspecifikationen) får kreditkunden först senare, dvs. tullräkningen har en betalningstid på cirka fem veckor.

Inloggning i tjänsten

Identifiera dig med din Katso-kod i deklarationstjänsten för import. Du behöver en Katso-huvudanvändarkod eller en Katso-kod med behörigheten TULL - Tullklarering. 

Betalning i tjänsten

Via deklarationstjänsten för import kan kontantkunden betala tullräkningen i sin nätbank eller med kort (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit) . Summan som ska betalas i deklarationstjänsten för import måste vara minst 0,65 €. Kontantkunden får tio dagars betalningstid och kreditkunden cirka fem veckor.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt till ditt företag eller till ett avhämtningsställe när du gjort förtullningen.

Fraktförsändelse

Om försändelsen är en fraktförsändelse får du ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att ditt paket ska kunna utlämnas från lagret.

Försändelsen ska tullklareras inom utsatt tid, annars skickar Posten eller fraktföraren den tillbaka till avsändaren.

Begränsningar

Omfattningen av tullförfaranden som används i tjänsten beror på om företaget är kreditkund hos Tullen eller har andra tillstånd. Vissa förfaranden används bara av kreditkunder. För post- och fraktförsändelser kan du i tjänsten lämna in fullständiga tulldeklarationer i en fas gällande tullförfaranden som nämns i denna lista. Gällande andra tullförfaranden kan företaget använda andra alternativa deklarationssätt. Företaget kan t.ex. inge deklarationen vid ett tullkontor, befullmäktiga ett ombud att upprätta deklarationen eller skicka deklarationen som meddelande.

Obs! Kontrollera alltid på förhand vilket det närmaste tullkontoret för tullklarering är och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Deklarationstjänsten för import kan användas på finska och svenska.

Gå till tjänsten

Importdeklarationen kan också skickas som meddelande

Företag kan också skicka importdeklarationer i form av meddelanden från sitt eget datasystem eller via en operatör. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget gör ett stort antal importdeklarationer. Användningen av meddelandedeklarering förutsätter Tullens tillstånd. Programvarorna samt hur dataförbindelserna funktionerar måste också testas med Tullen.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag