Hoppa till innehåll

Importförtullning

I Tullens importförtullningstjänst kan du tullklarera din försändelse och betala importskatterna 24/7

Importförtullningtjänst för privatperson
Importförtullningstjänst 

Du måste förtulla en försändelse om du fått ett meddelande från Posten eller från en annan fraktförare om en försändelse som ska tullklareras, dvs. förtullas. Förtullningen ska göras och eventuella skatter betalas inom den tid som transportfirman meddelat, annars returnerar transportfirman din försändelse till avsändaren.

Välj

Bekanta dig med anvisningar för privat personer på dess sidor Efter att du handlat på nätet - Förtulla din försändelse

Back to top

Bekanta dig först med

Förtulla på nätet – använd importförtullningstjänsten

Det är gratis att använda importförtullningstjänsten och tjänsten är tillgänglig 24/7. Där hittar du bl.a. vanliga frågor med svar och en användarmanual för tjänsten.

Importförtullningstjänsten kan användas såväl av Tullens kontantkunder som av Tullens kreditkunder.

  • Kontantkund är ett företag som inte har tillstånd till anstånd med betalning. Kontantkunden får varorna i sin besittning först efter att varan tullklarerats och när förtullningsbeslutet, dvs. tullräkningen, har betalats.
  • Kreditkund är ett företag som har tillstånd till anstånd med betalning. Kreditkunden får genast varorna i sin besittning efter att varan tullklarerats och kunden får samtidigt förtullningsbeslutet. Tullräkningen (periodspecifikationen) får kreditkunden först senare, dvs. tullräkningen har en betalningstid på cirka fem veckor.

Inloggning i tjänsten

Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”.

Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda sina Katso-koder. Katso-koden ska vara försedd med behörigheten TULL Tullklarering. Katso-koder beviljas gratis av Skatteförvaltningen.

Betalning i tjänsten

Via importförtullningstjänsten kan kontantkunden betala tullräkningen i sin nätbank eller med kort (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit) . Summan som ska betalas i importförtullningstjänsten måste vara minst 0,65 €. Kontantkunden får tio dagars betalningstid och kreditkunden cirka fem veckor.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt till ditt företag eller till ett avhämtningsställe när du gjort förtullningen.

Fraktförsändelse

Om försändelsen är en fraktförsändelse får du ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att ditt paket ska kunna utlämnas från lagret.

Försändelsen ska tullklareras inom utsatt tid, annars skickar Posten eller fraktföraren den tillbaka till avsändaren.

Begränsningar

Omfattningen av tullförfaranden som används i tjänsten beror på om företaget är kreditkund hos Tullen eller har andra tillstånd. Vissa förfaranden används bara av kreditkunder. För post- och fraktförsändelser kan du i tjänsten lämna in fullständiga tulldeklarationer i en fas gällande tullförfaranden som nämns i denna lista. Gällande andra tullförfaranden kan företaget använda andra alternativa deklarationssätt. Företaget kan t.ex. inge deklarationen vid ett tullkontor, befullmäktiga ett ombud att upprätta deklarationen eller skicka deklarationen som meddelande.

Obs! Kontrollera alltid på förhand vilket det närmaste tullkontoret för tullklarering är och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Importförtullningstjänsten kan användas på finska och svenska.

Gå till tjänsten

Importdeklarationen kan också skickas som meddelande

Företag kan också skicka importdeklarationer i form av meddelanden från sitt eget datasystem eller via en operatör. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget gör ett stort antal importdeklarationer. Användningen av meddelandedeklarering förutsätter Tullens tillstånd. Programvarorna samt hur dataförbindelserna funktionerar måste också testas med Tullen.

Back to top

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning