Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för export

En elektronisk exportdeklaration ska inges till Tullen för alla varor som förs ut ur EU, bortsett från vissa undantag av vilka de vanligaste är:

  • postpaket med ett värde av högst 1 000 euro
  • personliga varor som resande själva för med sig

En elektronisk exportdeklaration kan inges till Tullen via deklarationstjänsten för export.

Deklarationen kan lämnas antingen som oidentifierad eller som identifierad användare.

En oidentifierad användare får ett referensnummer för sin deklaration från systemet. Med detta referensnummer tas deklarationsuppgifterna fram vid det tullkontor där varorna överlåts till exportförfarandet och där följedokumentet för exporttransaktionen (EAD) och överlåtelsebeslutet skrivs ut till exportören. Det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet kan hämtas från vilket finskt tullkontor som helst efter att utförseln har bekräftats.

En identifierad användare kan via tjänsten ta fram och skriva ut exportföljedokument (EAD) och överlåtelsebeslut, spara halvfärdiga deklarationer och välja en gammal deklaration som underlag för en ny. Det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet kan också skrivas ut via tjänsten efter att utförseln har bekräftats.

Företag kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga andra att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda Katso-identifikation. Privatpersoner loggar in med sina egna nätbankskoder. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Webbdeklareringen underlättas om deklaranten i förväg tagit reda på exportvarornas varukod samt vilka tilläggskrav och exportrestriktioner som eventuellt gäller för varukoden, t.ex. med hjälp av EU:s Taric-söksystem. Varukoderna vid export finns också i KN-nomenklaturen på Tullens webbplats. Tullrådgivningen handleder deklaranter i frågor gällande varukoder och exportrestriktioner samt i allmänna frågor om exportförfarandet.

Innan man fyller i en deklaration lönar det sig att bekanta sig med de användaranvisningar, fältspecifika anvisningar och exempel som finns i deklarationstjänsten för export. Telefonstödet för deklarationstjänsten för export hjälper i första hand vid problem som har att göra med användningen av webbtjänsten och ifyllandet av webbdeklarationen.

Företag kan också inge de elektroniska exportdeklarationerna i form av meddelanden från sina egna datasystem. Detta förutsätter ett separat tillstånd att verka som EDI-avsändare.


Ta kontakt

Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Importförtullning för privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av deklarationer

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning