Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)

ALA är Tullens system för mervärdesbeskattning vid den åländska skattegränsen.

ALA-systemets webbtjänst för registrerade kunder

Användningen av ALA-systemet förutsätter inloggning i webbtjänsten (identifiering) med Skatteförvaltningens Katso-koder. Identifieringen kräver en Katso-huvudanvändarkod eller en Katso-kod med behörigheten TULL - Tullklarering.

Användningen förutsätter också att man ansökt om status som registrerad kund.

Via ALA-systemets webbtjänst kan sammandrag av skattedeklarationer vid import (sammandragsdeklarationer) inges elektroniskt. Själva skattedeklarationerna lämnas även i fortsättningen med blankett nr 118Ar eller motsvarande till Mariehamns tull.

När en sammandragsdeklaration ifylls i webbtjänsten, skapar systemet en betalningsreferens som ska användas vid betalningen av mervärdesskatten till Tullen. Också kunder som inte inger sammandragsdeklarationer elektroniskt utan lämnar in dem på papper till Mariehamns tull måste hämta fram betalningsreferensen i webbtjänsten.

I tjänsten finns en länk till de vanligaste nätbankerna via vilka mervärdesskatten kan betalas på samma gång.

Telefonstöd för webbtjänsten

Mariehamns tull ger telefonstöd för användningen av ALA-systemets webbtjänst. Rådgivning ges på finska och svenska.

Telefonstödet ger råd i frågor som gäller webbtjänsten och deklarationernas innehåll. Tullen informerar separat om driftavbrott.

Gå till tjänsten

Ta kontakt

Mariehamn
Hamnterminalen, 22100 Mariehamn
PB 40, 22101 Mariehamn
måndag–fredag 8–16.15 (lunchstängd 11–12). Tullklarering även vid m/s Rosellas ankomster och avgångar (undantaget morgonfärjans avgång)

Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag