Vad är EORI?

EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. I de flesta tulldeklarationerna i EU krävs ett EORI-nummer. I Finland är det Tullen som svarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. EORI-registreringen betyder att Tullen beviljar företaget ett EORI-nummer som företaget ska använda som identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheterna i samtliga EU-länder.

EORI-numret har formen: landskod FI + FO-nummer. I tjänsten Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ditt företag har ett giltigt EORI-nummer.

EORI är en förkortning av Economic Operators Registration and Identification System.

Behöver jag ett EORI-nummer?

Du behöver ett EORI-nummer om du inger någon av följande deklarationer:

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan om uppvisande vid införsel
 • anmälan om lossningsresultat gällande varor i tillfällig lagring vid införsel
 • transiteringsdeklaration
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel
 • ansökan om bindande klassificeringsbesked.

Transportfirmor som nämns i deklarationerna ovan ska också vara EORI-registrerade.

Notera att om ditt företag är registrerad exportör hos Tullen så har ett EORI-nummer redan genererats för ditt företag.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Finländska företag registreras alltid i Finland. EORI-nummer söks hos Tullen. EORI-registreringen betyder att Tullen beviljar företaget ett EORI-nummer som företaget ska använda som identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheterna i samtliga EU-länder.

Finska aktörer ansöker om ett EORI-nummer med blanketten Ansökan om EORI-registrering.

Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen) ska göra sin ansökan med en engelskspråkig blankett.

I kommissionens EORI Guidance-dokument finns mer detaljerad information om EORI-registreringen och tillämpningen av lagstiftningen gällande den. Dokumentet är på engelska.

Hur lång tid tar handläggningen?

Den genomsnittliga handläggningstiden är två vardagar. Därför rekommenderas det att ekonomiska aktörer som ännu inte har ett EORI-nummer ansöker om registreringen minst två vardagar innan de lämnar in en tulldeklaration.

Ange vid inlämnandet av din ansökan om den är brådskande så försöker Tullen vid mån av möjlighet att handlägga den i brådskande ordning.

Siirry palveluun


Nyckelord EORI-nummer

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag