Hoppa till innehåll

Egna uppgifter

I tjänsten Egna uppgifter ser du uppgifter för företagets huvudsakliga verksamhetsställe och dess filialkontor, t.ex. verksamhetsställenas identifierings- och adressuppgifter. Du behöver dessa uppgifter för de nya importdeklarationerna som tas i bruk i april 2021. I tjänsten kan du också kontrollera reserveringsläget för den samlade garantin.

Tjänsten är avsedd för registrerade företag som upprättar deklarationer för import, export, införsel och utförsel samt transitering.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning