Tulldeklaration (SAD)

Internet-versionen av SAD-blanketten (administrativa enhetsdokumentet) är avsedd för ifyllande och laserutskrivning av tulldeklarationer för import och transitering.

Blanketter för transitering bör skrivas ut som tvåsidiga, för import räcker det med utskrifter utan baksida. Utskriftspapperet skall alltid vara självkopierande.

Anvisningar för ifyllande

Anvisningar för ifyllande (pdf, 399 kB)

Anvisningar för ifyllande


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag