Övriga tullblanketter

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

pdf icon 099r (pdf, 307 kB)

99r - Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd


pdf icon 108r (pdf, 551 kB)

108r - Summarisk deklaration


pdf icon 108r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 39 kB)

108r - Ifyllningsanvisningar


pdf icon 118Ar (pdf, 490 kB)

118Ar - Skattedeklaration över import


pdf icon 118r (pdf, 508 kB)

118r - Sammandrag av skattedeklaration vid import (1s)pdf icon 237r (pdf, 95 kB)

237r - Fullmakt (ombud vid ställande av individuella säkerheter)


pdf icon 237r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 5 kB)

237r - Ifyllningsanvisningar


pdf icon 348r (pdf, 574 kB)

348r - Utredning om returvaror


pdf icon 561sr (pdf, 538 kB)

Tullilaboratorio / Tullaboratoriet: Tutkimussopimus / Undersökningsavtal


pdf icon 643r (pdf, 616 kB)

643r - Ansökan om återbetalning/eftergiftpdf icon 647r (pdf, 673 kB)

647r - D.V.1 Tullvärdedeklaration


pdf icon 647Ar (pdf, 576 kB)

647Ar - D.V.1 BIS fortsättningsblad


pdf icon 654r (pdf, 497 kB)

654r - Ansökan om importlicens


pdf icon 654Ar (pdf, 485 kB)

654Ar - Ansökan om övervakningsdokument


pdf icon 654r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 76 kB)

654r - Ifyllningsanvisningar


pdf icon 665r (pdf, 538 kB)

665r - Ansökan om bindande ursprungsbesked


pdf icon 677r (pdf, 613 kB)

677r - Ansökan om bindande klassificeringsbesked (2s)


pdf icon 677r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 195 kB)

677r - Ifyllningsanvisningar


pdf icon 687r (pdf, 462 kB)

687r - Bananvägningsintyg


pdf icon 696r (pdf, 309 kB)

696r - Import av färskvaror - förhandsförfrågan/importdeklaration


pdf icon 740r (pdf, 260 kB)

740r - Gränsövergångsdokument


pdf icon 741r (pdf, 274 kB)

741r - Ansökan om temporär införsel till Åland


pdf icon 742r (pdf, 509 kB)

742r - Utredning över aktiv/passiv förädling


rtf icon 743r (rtf, 515 kB)

743r - Gemensam handling vid införsel (CED), förordning (EG) Nr 669/2009


xls icon 795r (xls, 44 kB)

795r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i sjötrafik


xls icon 796r (xls, 42 kB)

796r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i flygtrafik


xls icon 797sr (xls, 67 kB)

797sr - Fartygsleverantörens kompletterande deklaration / månatliga redovisning


xls icon 797sr - Modell för ifyllning av redovisningsblankett 797sr (xls, 71 kB)

797sr - Modell för ifyllning av redovisningsblankett 797sr


pdf icon 859r (pdf, 476 kB)

859r - Ansökan om kvottillstånd


pdf icon 859r - Ifyllningsanvisning och mall för försäkran (pdf, 123 kB)

859r - Ifyllningsanvisning och mall för försäkran


rtf icon 913r (rtf, 131 kB)

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert


pdf icon 924r (pdf, 515 kB)

924r - Skadeståndsyrkande gällande den moms som tagits ut på bilskatt före år 2006


pdf icon 925r (pdf, 488 kB)

925r - Försäkran momsbehandling vid import av reservdelar och utrustning för flygplan


pdf icon 954r (pdf, 29 kB)

954r - Ansökan om övergång till reservförfarande


pdf icon 969r (pdf, 1094 kB)

969r - Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd skattegränshandeln (ÅL - FI - ÅL)


pdf icon 971r (pdf, 694 kB)

971r - Ansökan om återbetalning / eftergift (avskrivning / återkallelse) av mervärdeskatt (FI - ÅL - FI)


pdf icon 974r (pdf, 495 kB)

974r - Ansökan, ogiltigförklaring av importdeklaration


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag