AEO-blanketter

Med blanketterna nedan söks ändring i giltigt AEO-tillstånd. Nytt AEO-tillstånd söks i tjänsten eAEO.

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Blankett för ändring av uppgifter gällande AEO-aktörer

985r - Tull+-kundens skriftliga rapportering gällande intern kontroll

986r - AEO-aktörens skriftliga rapportering gällande intern kontroll

AEO-blanketter och bilagor

pdf icon Bilaga 1 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 680 kB)

Bilaga 1 till ansökan om AEO-tillstånd: Företagets ägare


pdf icon Bilaga 2 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 638 kB)

Bilaga 2 till ansökan om AEO-tillstånd: Person som är ansvarig för tullfrågor


pdf icon Bilaga 3 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 739 kB)

Bilaga 3 till ansökan om AEO-tillstånd: Ekonomisk verksamhet


pdf icon Bilaga 4 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 686 kB)

Bilaga 4 till ansökan om AEO-tillstånd: Sökandens verksamhetsställen


pdf icon Bilaga 5 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 709 kB)

Bilaga 5 till ansökan om AEO-tillstånd: Koncernstruktur och intressebolag


pdf icon Bilaga 6 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 606 kB)

Bilaga 6 till ansökan om AEO-tillstånd: Organisationsbeskrivning


pdf icon Bilaga 7 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 634 kB)

Bilaga 7 till ansökan om AEO-tillstånd: Samtycke till att offentliggöra och utbyta uppgifter i AEO-certifikat
AEO-rapporter över egenkontroll och ifyllningsanvisningar

xlsx icon 941r 2019 (xlsx, 211 kB)

941r 2019 - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, speditionsfirma


xlsx icon 942r 2019 (xlsx, 88 kB)

942r 2019 - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, importör


xlsx icon 943r 2019 (xlsx, 83 kB)

943r 2019 - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, exportör


pdf icon Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (importör) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll (pdf, 181 kB)

Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (importör) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll


pdf icon Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (exportör) (pdf, 299 kB)

Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (exportör)Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Blanketter

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag