Förtullning av privatpersoners postpaket från och med 1.6.2020

I regel ska privatpersoner förtulla sina postförsändelser, dvs. försändelser som transporteras av Posten, elektroniskt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan också sköta ärendet på alternativa sätt, dvs. befullmäktiga en annan person att göra förtullningen åt dig eller köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud.

Utgångspunkten är att Tullen fr.o.m. 1.6.2020 inte längre förtullar postpaket vid tullkontoren på kundens vägnar. Gör nu så här:

 • Om du t.ex. inte har en dator eller mobil enhet, kan du besöka ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice och göra förtullningen med en pekplatta som är avsedd för kunderna. Vid behov får du hjälp av en tulltjänsteman med förtullningen.
 • Om du har något slags funktionshinder som hindrar dig från att använda den elektroniska importförtullningstjänsten, kan du sköta förtullningen vid ett tullkontor som erbjuder kundservice med bistånd av en tulltjänsteman eller så kan tulltjänstemannen avgiftsfritt spara deklarationen på dina vägnar.
 • Om du av någon annan orsak vill att Tullen ska spara deklarationen på dina vägnar så är det avgiftsbelagt. Tullens avgiftsbelagda prestationer (pdf). Närmare anvisningar får du av tullkontoren som erbjuder kundservice eller av Tullrådgivningen, tfn 0295 5206 vardagar.

Om du vill själv förtulla ett postpaket som inte kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

För närvarande kan man inte förtulla alla varor eller produktgrupper i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du vill förtulla en dylik försändelse själv, ska du göra så här:

 • Fyll i och underteckna förtullningsblanketten
  • 1105r – Anmälning av varor från ett EU-land till Åland eller
  • 1106r – Anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde
   som med ifyllningsanvisningar finns här: Övriga tullblanketter. Blanketten finns också tillgänglig vid tullkontoren.

I första hand ska du skanna förtullningsblanketten och skicka den per e-post till adressen [email protected] Bifoga åtminstone ankomstavin och ett dokument ur vilket försändelsens värde och innehåll framgår (t.ex. orderbekräftelse). Använd säker e-post när du skickar deklarationen: Anvisningar för användning av säker e-post (pdf). Vi rekommenderar att du använder e-post eftersom det snabbar upp handläggningen av deklarationen. Posten returnerar nämligen till avsändaren de försändelser som inte förtullats inom 20 dagar från försändelsens ankomst till landet.

 • Du kan också välja att skicka dokumenten per post till följande adress: Tullen, Elektroniska servicecentralen, PB 512, 00101 Helsingfors.
 • Innan du skickar dokumenten ska du kontrollera noggrant att du har fyllt i alla obligatoriska punkter i blanketten och att du har bifogat alla nödvändiga bilagor. Om alla nödvändiga uppgifter inte har angetts, kan förtullningen inte handläggas.
 • Om du inte själv kan skicka dokumenten elektroniskt, kan du be att en tulltjänsteman vid ett tullkontor som erbjuder kundservice skickar dem på dina vägnar.
 • Elektroniska servicecentralen handlägger deklarationerna under tjänstetid. Du får vanligtvis svar senast under följande vardag. Obs! Svaret kan också vara en begäran om tilläggsutredning. Agera då enligt instruktionerna i den.

 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag