Förtullning av privatpersoners postpaket från och med 1.6.2020

I regel ska privatpersoner förtulla sina postförsändelser, dvs. försändelser som transporteras av Posten, elektroniskt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Bekanta dig med tjänsten och med hur man gör förtullningar.

Du kan också sköta ärendet på alternativa sätt, dvs. befullmäktiga en annan person att göra förtullningen åt dig eller köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud, t.ex. av en speditionsfirma eller Posten. Anvisningar för hur man köper förtullning av postpaket av Posten finns i Postens ankomstavi.

Fr.o.m. den 1 juni 2020 kommer Tullen inte längre att förtulla postpaket vid tullkontoren på kundens vägnar. Om du inte kan använda dig av de elektroniska tjänsterna och du vill förtulla paketet själv, gör nu så här:

 1. Du kan besöka ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice och göra förtullningen med en pekplatta som är avsedd för kunderna. För förtullningen ska du identifiera dig med Suomi.fi-identifikation, t.ex. med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Vid behov får du hjälp av en tulltjänsteman med förtullningen.
 2.  Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i importförtullningstjänsten för privatpersoner och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna. Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

 1. Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i importförtullningstjänsten för privatpersoner och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna. Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).
 2.  Du kan sköta förtullningen vid ett tullkontor som erbjuder kundservice med en pekplatta som är avsedd för kunder och med bistånd av en tulltjänsteman, eller så kan tulltjänstemannen avgiftsfritt spara deklarationen och lämna in den på dina vägnar med tabletten efter att du godkänt de uppgifter som angetts. Bägge sätten kräver att du identifierar dig i tjänsten.
 3. Du kan även skicka deklarationens uppgifter med en blankett per post eller e-post till Tullens elektroniska servicecentral enligt anvisningarna under Om du vill själv förtulla ett postpaket som inte kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 1. Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i importförtullningstjänsten för privatpersoner och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna. Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).
 2. Du kan även skicka deklarationens uppgifter med en blankett per post eller e-post till Tullens elektroniska servicecentral enligt anvisningarna under Om du vill själv förtulla ett postpaket som inte kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.  

 1. Om du av någon annan orsak än de som nämns ovan önskar att Tullen sparar deklarationen på dina vägnar är detta avgiftsbelagt, se Priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer. Närmare anvisningar får du av tullkontoren som erbjuder kundservice eller av Tullrådgivningen, tfn 0295 5206, vardagar kl. 8–16.15.
 2. Du kan köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud, t.ex. av en speditionsfirma eller Posten. Anvisningar för hur man köper förtullning av postpaket av Posten finns i Postens ankomstavi.

Om du vill själv förtulla ett postpaket som inte kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

För närvarande kan man inte förtulla alla varor eller produktgrupper i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om du vill förtulla en dylik försändelse själv ska du göra så här:

 • Fyll i och underteckna förtullningsblanketten
  • 1105r – Anmälan för förtullning av varor från ett EU-land till Åland eller
  • 1106r – Anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde,som med ifyllningsanvisningar finns här: Övriga tullblanketter. Blanketter finns tillgängliga även på tullkontoren.

I första hand ska du skanna förtullningsblanketten och skicka den per e-post till adressen spake(at)tulli.fi. Bifoga åtminstone ankomstavin och ett dokument ur vilket försändelsens värde och innehåll framgår (t.ex. orderbekräftelse). Använd säker e-post när du skickar deklarationen: Anvisningar för användning av säker e-post. Vi rekommenderar att du använder e-post eftersom det snabbar upp handläggningen av deklarationen. Posten returnerar nämligen till avsändaren de försändelser som inte förtullats inom 20 dagar från försändelsens ankomst till landet.

 • Du kan också välja att skicka dokumenten per post till följande adress: Tullen, Elektroniska servicecentralen, PB 512, 00101 Helsingfors.
 • Innan du skickar dokumenten ska du kontrollera noggrant att du har fyllt i alla obligatoriska punkter i blanketten och att du även har bifogat alla nödvändiga bilagor. Om alla nödvändiga uppgifter inte har angetts kan förtullningen inte handläggas.
 • Om du inte själv kan skicka dokumenten elektroniskt, kan du be att en tulltjänsteman vid ett tullkontor som erbjuder kundservice skickar dem på dina vägnar.
 • Elektroniska servicecentralen handlägger deklarationerna under tjänstetid. Du får vanligtvis svar senast under följande vardag. Obs! Svaret kan också vara en begäran om tilläggsutredning. Agera då enligt instruktionerna i den.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag