Coronaviruset (covid-19) och Tullens verksamhet

Meddelanden


Import av hemtester för coronaviruset är temporärt momsfri
14.1.2022 16.04
Corona Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Undvik att besöka tullkontor i onödan

Använd i första hand våra elektroniska tjänster. Läs mer om hur du kan sköta dina ärenden med Tullen

Besök ett tullkontor endast när det är nödvändigt och när det inte är möjligt att använda elektroniska tjänster eller något alternativt tillvägagångssätt. Skydda andra genom att vidta hygienåtgärder.

Anvisningar

Förtullningarna samt bevaknings- och brottsbekämpningsarbetet fortsätter normalt

Tullen säkerställer för sin del att den kommersiella trafiken fungerar smidigt också under coronavirusläget. Varutransporterna och den elektroniska förtullningen fortsätter normalt trots coronaviruset. En smidig utrikeshandel säkerställer den tillräckliga tillgången till varor i Finland samt kontinuiteten i de finländska exportföretagens affärsverksamhet.

Även bevaknings- och brottsbekämpningsarbetet vid Tullen fortsätter oavbrutet för att skydda samhället, miljön och medborgarna.