Myndigheternas gemensamma webbplats med aktuell information om grå ekonomi öppnas 12.12

12.12.2017 10.00
Pressmeddelande

Myndigheternas gemensamma webbplats grå-ekonomi-brottslighet.fi med aktuell information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet öppnas 12.12.1017 kl. 10. En ny offentlig databank med temat grå ekonomi kommer att öppnas stegvis. På webbplatsen presenterar sig i det första skedet myndigheterna som upprätthåller lägesbilden, och webbplatsen lanseras i sin helhet våren 2018.

Webbplatsen erbjuder ett informationspaket om grå ekonomi och aktuella fenomen. Publikationen har genomförts som ett samarbete mellan 21 olika myndigheter och ministerier. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet lanseras i sin helhet våren 2018. Information kommer att publiceras förutom på de inhemska språken också på engelska.

Webbplatsen är ett myndighetsgemensamt projekt

För innehållet på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet svarar lägesbildsredaktionen som består av centrala myndigheter och ministerier som deltar i bekämpningen av grå ekonomi. Projektet som ansvarar för att sidan uppförs är en del av åtgärdsprogrammet för den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet åren 2016–2020.

Tullens resultat vid bekämpning av grå ekonomi

Utifrån företags- och dokumentkontroller redovisade Tullen under 2012–2016 i form av efteruppbörd 207 miljoner euro till staten. Samtidigt var det samhälleliga resultatet för Tullens bekämpning av ekonomiska brott sammanlagt 113 miljoner euro. Under 2012–2016 ökade de skattebedrägerier som Tullen avslöjat och undersökt med ca 73 procent. Antalet skattebedrägeribrott har ökat inom alla gärningsformer. I fjol (2016) avslöjades 58 procent mer grova skattebedrägerier än året innan.

På adressen grå-ekonomi-brottslighet.fi kan du bekanta dig med dessa uppgifter och också med hur andra myndigheter bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Kundmeddelande