Kundmeddelande 21.1.2016
Skattebesvärsärenden blev avgiftsbelagda vid förvaltningsdomstolarna

21.1.2016 10.36 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 9.37
Pressmeddelande

Som följd av den nya lagen om domstolsavgifter som trädde i kraft den 1 januari 2016 blev också skattebesvärsärenden avgiftsbelagda vid förvaltningsdomstolarna. Avgiften är 250 euro. Vid högsta förvaltningsdomstolen höjdes avgiften från 220 euro till 500 euro.

Avgiften fastställs endast om besvären förkastas i sin helhet. Om kundens skattebesvär bifalls ens delvis fastställs ingen avgift. I ärenden om förhandsavgörande fastställs avgiften dock alltid oberoende av slutresultatet. Avgiften fastställs och tas alltid ut av domstolen.

Besvär som inletts vid förvaltningsdomstolen 1.1.2016 eller därefter är avgiftsbelagda. Detta gäller alltså också alla tidigare skatteår och skatteperioder. Om besvären har lämnats senast 31.12.2015 fastställs avgifterna enligt den tidigare regleringen; handläggningen är m.a.o. avgiftsfri vid förvaltningsdomstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen är avgiften 220 euro.

Länk till justitieministeriets meddelande: Domstolsavgifterna höjs för att bättre motsvara handläggningskostnaderna

Kundmeddelande