Ansökan om 2018 års kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu börjar

6.10.2017 15.00
Pressmeddelande

Kvottillstånd för import av ryskt trä av gran och furu under kvotperioden 2018 kan sökas fr.o.m. den 1 oktober 2017. Både traditionella och nya importörer ska ansöka om kvottillstånd.

Kommissionen bestämmer årligen importörernas status och kvottak på basis av importmängderna för de två föregående kvotperioderna.

Traditionella importörer är företag som våren 2017 av kommissionen fått en status som traditionell importör och ett eget kvottak för kvotperioden 2018. De traditionella importörerna informerades om saken i maj. Alla övriga importörer är nya importörer.

Den maximala kvotandel (kvottak) som är tillgänglig för varje traditionell importör är en säker andel reserverad för företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Varje ny importör beviljas högst 1,5 % av tullkvoten för varje produktgrupp (art.4.3 i kommissionens genomförandeförordning nr 498/2012).

Kvoten för gran omfattar 5 960 600 m³ Av den utgör 1,5 procent 89 409 m³.

Kvoten för furu omfattar 3 645 900 m³. Av den utgör 1,5 procent 54 688 m³.

Nya importörer kan ansöka om kvottillstånd så länge det finns plats i nya importörers kvot. Det är också möjligt att nya importörers kvot utnyttjas fullt ut och sökanden blir helt utan kvottillstånd. Kvotsituationen kan följas på kommissionen webbplats: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Beviljandet av kvottillstånd för kvotperioden 2017 upphör den 1 december 2017.. För mer information om att ansöka om kvottillstånd under den andra delen av kvotperioden, se TMD nr 42/2016.

Statusarna och kvottaken för kvotperioden 2019 fastställs i april 2018 på basis av importmängderna för kvotperioderna 2016 och 2017.

Ansökan 859r (pdf) och ifyllningsanvisning (pdf)

Mera information: Minna Raitanen, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande