Kundmeddelande
Varukoder att användas vid import av ryskt trä inom kvoter fr.o.m. 1.1.2017

18.1.2017 9.12 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.35
Pressmeddelande

Varukoder att användas vid import av ryskt trä inom kvoter fr.o.m. 1.1.2017

4403 21 00 00

- Annat, av barrträ:

4403 21 00 00

- - Av furu (Pinus spp.), med en största diameter på minst 15 cm:

4403 21 10 00

- - - Sågtimmert:

4403 21 10 10

- - - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 21 10 90

- - - - Annat

4403 21 90 00

- - - Annat:

4403 21 90 10

- - - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 21 90 90

- - - - Annat

4403 22 00 00

- - Av furu (Pinus spp.), annat:

4403 22 00 10

- - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 22 00 90

- - - Annat

4403 23 00 00

- - Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), med en största diameter på minst 15 cm:

4403 23 10 00

- - - Sågtimmer:

4403 23 10 10

- - - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 23 10 90

- - - - Annat

4403 23 90 00

- - - Annat:

4403 23 90 10

- - - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 23 90 90

- - - - Annat

4403 24 00 00

- - Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), annat:

4403 24 00 10

- - - Exporterat från Ryska federationen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012

4403 24 00 90

- - - Annat

 

Vi har ännu inte fått någon information från kommissionen om de korrigeringskoefficienter som ska användas vid beräkning av importvolymerna. Vi meddelar dem genast när de blivit klara.

Kundmeddelande