Registrering fr.o.m. 7.1.2017 av import av varmvalsade platta produkter med ursprung i Ryssland och Brasilien, varukoderna 7208, 7211, 7225 och 7226

11.1.2017 11.52 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 11.16
Pressmeddelande

Tullmyndigheterna registrerar fr.o.m. den 7 januari 2017 importen till unionen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar, med ursprung i Brasilien och Ryssland.

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 och 7226 91 99 (Taric-nummer 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

Importen ska registreras i nio månaders tid. Företagen ska förbereda sig på att antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om tullarna införs. Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr L 3,  6.1.2017.

Mera information:
EUT L 3, 6.1.2017
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande