Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden

30.5.2017 9.02 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

Sedan unionens tullkodex började tillämpas den 1 maj 2016 har det varit möjligt att använda likvärdiga varor vid aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning, tillfällig införsel, tullagring samt förfarandet för frizoner.

Det bör observeras, att för icke-unionsvaror som blir unionsvaror som en följd av användning av likvärdiga varor, ska en tulldeklaration i regel inges för angivande och betalning av mervärdesskatt samt för konstaterande av importförbud eller begränsningar.

En kundanvisning har publicerats gällande användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden anvisning (på finska).

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande