Kontaktuppgifter för tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

26.5.2017 14.59 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 8.31
Pressmeddelande

Tillståndcentralen är den ”övervakande tullen” när det gäller tillstånd till tullagring och tillfällig lagring enligt den nya lagstiftningen. Tillståndcentralens roll i förhållande till lagerhavarna förblir oförändrad.

Lagrens operativa verksamhet övervakas fortsättningsvis av tullkontorsavdelningens lager- och förfarandegranskningsgrupper, tullkontoren eller rörliga grupper. Lagerhavaren ska vara i kontakt med sin egen regionala grupp, till exempel gällande

  • varu- eller lagergranskning
  • korrigeringar av lagrets bokföring
  • förstöring av oförtullade varor
  • andra situationer i verksamheten som kräver tullåtgärder.

Tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

Södra Finland

Rörliga lager- och förfarandegranskningsgruppen vid Helsingfors tull: helsinki.varastotarkastus(at)tulli.fi

Västra Finland

Rörliga gruppen i Satakunta: LTP.Sat.Liikkuva(at)tulli.fi

Rörliga gruppen i Egentliga Finland: LTP.LiikkuvaVarsinais-Suomi(at)tulli.fi

Rörliga gruppen i Birkaland: LTP.LiikkuvaPirkanmaa(at)tulli.fi

Rörliga gruppen i Österbotten: LTP.LiikkuvaPohjanmaa(at)tulli.fi

Norra Finland

Rörliga gruppen i Bottenviken: Oulu.varastot(at)tulli.fi
(Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)

Östra Finland

Lager- och förfarandegranskningsgruppen i Kotka: Kotka.varastotarkastus(at)tulli.fi
(Kymmenedalen)

Rörliga gruppen i Kymmenedalen: kotka.liikkuvaryhma(at)tulli.fi

Vaalimaa tull: vaalimaatk(at)tulli.fi

Nuijamaa tull: nuijamaa.varastointi(at)tulli.fi

Rörliga gruppen i Savolax-Karelen: ITP.Liikkuvasavok(at)tulli.fi
(Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, norra delen av Södra Karelen)

Åland

Rörliga gruppen vid Mariehamns tull: Mariehamnstull(at)tulli.fi

Kundmeddelande