Kontaktuppgifter till tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

31.1.2018 15.14
Pressmeddelande

När det gäller tillstånd till tullagring och tillfällig lagring som omprövats enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2016 är det Tillståndscentralen som är den ”övervakande tullen”.

Lagrets operativa verksamhet övervakas av lagergranskningsgruppen inom det tullkontor som ligger närmast lagret eller en rörlig grupp. Lagerhavaren ska vara i kontakt med sin regionala grupp i frågor som gäller t.ex.

  • varu- eller lagergranskning
  • korrigering av lagrets bokföring
  • förstöring av oförtullade varor
  • andra situationer i verksamheten som kräver tullåtgärder.

Tillståndscentralens roll i förhållande till lagerhavarna förblir oförändrad.

Tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

Södra Finland
Helsingfors tulls rörliga lager- och förfarandegranskningsgrupp: [email protected]

Västra Finland
Rörliga gruppen i Satakunta:  LTP.Sat.Liikkuva(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Egentliga Finland:  LTP.LiikkuvaVarsinais-Suomi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Birkaland: LTP.LiikkuvaPirkanmaa(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Österbotten : LTP.LiikkuvaPohjanmaa(at)tulli.fi

Norra Finland
Rörliga gruppen i Bottenviken (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland): Oulu.varastot(at)tulli.fi

Östra Finland
Lager- och förfarandegranskningsgruppen i Kotka (Kymmenedalen): kaakkois-suomen.varastotarkastus(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Kymmenedalen: kotka.liikkuvaryhma(at)tulli.fi
Vaalimaa tull: vaalimaatk(at)tulli.fi
Nuijamaa tull: nuijamaa.varastointi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Savolax: ((Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, norra delen av Södra Karelen): ITP.Liikkuvasavok(at)tulli.fi                                  

Åland
Rörliga gruppen i Mariehamn: Mariehamnstull(at)tulli.fi

Kundmeddelande