Kundmeddelande 25.4.2016
Testning av meddelandet om begäran om tilläggsutredning gällande godkända mottagare

25.4.2016 8.26 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.02
Pressmeddelande

Unionens tullkodex (artikel 6) förutsätter från och med 1.5.2016 att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheten och aktörer ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik – med undantag av kontinuitetsplanen (tidigare reservförfarande) och vissa pappersbaserade funktioner som är tillåtna enligt övergångsbestämmelserna för införande av elektroniska system.

Meddelandet om begäran om tilläggsutredning (FITREQ) är inte obligatoriskt

Hittills har bara en del av de godkända mottagarna för transiteringsförfarandet tagit i bruk möjligheten att ta emot begäranden om tilläggsutredning i meddelandeform. Tullen har ännu inte krävt att det ska vara obligatoriskt för mottagare, men det kommer sannolikt att bli obligatoriskt senast när förbättringarna av transiteringssystemet har genomförts (ungefär år 2019).Från Tullens transiteringssystem är det inte möjligt att kontrollera huruvida en godkänd mottagare använder möjligheten att ta emot meddelanden om begäran om tilläggsutredning eller inte.

Tullen använder meddelanden om begäran om tilläggsutredning för att kontrollera vissa saker i fråga om beviljande av transiteringsdeklarationens lossningstillstånd, bl.a. för att anmäla om varugranskning och om att granskningen eventuellt bara kommer att omfatta vissa varor (och då kan en del av varorna frisläppas t.ex. för tillfällig lagring, något annat tullförfarande eller återexport).  

Ersättande av meddelanden om begäran om tilläggsutredning under övergångsperioden

Från och med 1.5.2016 sänder Elektroniska servicecentralen (SPAKE) begäranden om tilläggsutredning bara i meddelandeform. För sådana godkända mottagare som ännu inte använder möjligheten att i sina system ta emot meddelanden om begäran om tilläggsutredning (svarsmeddelandet ”begäran om tilläggsutredning” har tidigare inte testats i samband med kundtestningarna av transiteringssystemet) kan SPAKE under övergångstiden sända begärandena om tilläggsutredning per e-post, om den godkända mottagaren i sitt meddelande om mottagande (FITARR) har angett sin e-postadress i stället för telefonnummer (fältet Ombudets namn och telefonnummer). 

Meddelandet om begäran om tilläggsutredning ska testas

Man söker sig till testning genom att fylla i blanketten ”Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen” (tullblankett 934r) och att välja alternativet ”Ansökan om ändring” i blanketten. I ansökan ska man fylla i följande fält:

A) Grunduppgifter om företaget: Företagets namn, FO-nummer osv.

B) Tullens datasystem för vilka registrering eller ändring söks: Transiteringssystemet och huruvida företaget tillämpar direkt meddelandedeklarering eller meddelandebaserad deklarering via operatör.

I) Tilläggsuppgifter: ”Vi vill testa meddelandet om begäran om tilläggsutredning, som tidigare inte har testats i samband med kundtestningen av transiteringssystemet.”

Ansökningsblanketten

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande