Kundmeddelande 2.3.2016
Angivande av ARC-nummer i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor ändras 28.5.2016

2.3.2016 11.52 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 12.50
Pressmeddelande

Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksen tavaraerällä ilmoitetaan edeltävän menettelyn koodi AAD, asiakirjan numero sekä edeltävän asiakirjan päiväys. AAD-koodin asiakirjan numeroksi merkitään EMCS-järjestelmän muodostama 21 merkkiä pitkä ARC-koodi, jonka perään lisätään uutena tietona kolminumeroinen tuote-erän numero 28.5.2016 alkaen.

På varupostnivå i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor anges koden för föregående förfarande AAD, handlingens nummer samt datumet för tidigare handling. Som handlingens nummer för AAD-koden anges den 21 tecken långa ARC-koden som skapats av EMCS-systemet, efter vilken anges som ny uppgift det tresiffriga numret för produktpartiet fr.o.m. 28.5.2016. Produktpartiets nummer finns i e-AD:t som skapats i EMCS-systemet. Produktpartiets nummer anges i EMCS-systemet utan nollor, och då ska man lägga till nollorna före produktnumret om det finns färre än hundra varupartier.

Om t.ex. ARC-koden är 15FI00566259092300011, produktpartiets nummer 3 och datumet 15.2.2016, ska följande uppgifter anges på varupostnivå i exportdeklarationen: 

kod

handlingens nummer 

datum

AAD

15FI00566259092300011003

15.2.2016


Därtill ska man beakta att man för varje varuparti i exportdeklarationen bara får ange en AAD-kod. En viss kombination av ARC-kod och produktparti får bara anges en gång.

FAD-koden, som används vid reservförfarande, omfattas inte av ovan nämnda begränsningar.

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande