Kundmeddelande 4.5.2016
Utförseltullkontoret för punktskattepliktiga varor i fall av ett enda transportavtal fr.o.m. 1.5.2016

4.5.2016 9.57 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.05
Pressmeddelande

Om varor transporteras ut ur EU inom ramen för ett enda transportavtal med järnväg, post eller flyg eller sjövägen är utförseltullkontoret på begäran tullkontoret för den plats där transportbolaget övertar varorna för transport, förutsatt att varorna passerar tullgränsen på detta transportsätt.

Regeln om ett enda transportavtal gäller inte punktskattepliktiga varor från och med 1.5.2016.

I exportdeklarationen kan man därmed inte begära att regeln med ett enda transportavtal iakttas i fråga om varor som exporteras under punktskatteuppskov (ARC-kod som tidigare handling i exportdeklarationen), utan i sådana fall är utförseltullkontoret enligt normalregeln det sista tullkontoret före varornas utförsel ur unionens område. Först vid detta tullkontor bekräftas utförseln av exportvarorna.

Mera information:

Genomförandeförordning (EU) 2015/2447, artikel 329.7 och 329.8
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande