Tillverkar du aluminiumfolie i små rullar eller importerar du aluminiumfolie från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn till kommissionen.

20.6.2017 11.39 | Publicerad på svenska 20.6.2017 kl. 14.28
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie i små rullar att vara den 14 mars 2018.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 11 10 och 7607 19 10 10.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för denna produkt. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 188, 14.6.2017. I tillkännagivandet anges kommissionens adress dit begäran kan skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar