Tillverkar du aluminiumradiatorer bl.a. med Taric-nummer 7615 10 10 10 eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen.

17.2.2017 7.59 | Publicerad på svenska 17.2.2017 kl. 8.03
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om uppbörden av antidumpningstullen på kinesiska aluminiumradiatorer borde fortsätta eller inte.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 och 7616 99 90 91. I EU:s officiella tidning nr C 48, 15.2.2017, berättas om detaljerna, t.ex. om exportländerna, varukoderna och den allmänna bakgrunden. Unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen. I EU:s officiella tidning informeras om tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt anges kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen att upphöra att gälla den 10 november 2017.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande