Slutgiltig antidumpningstull på import av vissa vitryska stänger av järn eller stål (bl.a. KN-nummer 7214 10 00)

20.6.2017 14.21 | Publicerad på svenska 20.6.2017 kl. 15.23
Pressmeddelande

Företag som importerar vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering, av järn och olegerat stål, från Vitryssland ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 18 juni 2017.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 och ex 7214 99 95 (Taric-nummer: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10). Vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering av järn eller stål med hög utmattningshållfasthet omfattas inte av antidumpningstullen. Andra långa produkter, såsom rundstänger, omfattas inte heller. Antidumpningstullen är 10,6 procent (Europeiska unionens officiella tidning nr L 155, 17.6.2017). Tullen gäller i fem år.

Företaget ska i detta skede betala antidumpningstullarna också för de varor som företaget importerat under tiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut på motsvarande belopp till kunden.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar