Importkvoterna för textilprodukter från Vitryssland upphör 24.3.2017

24.3.2017 13.47 | Publicerad på svenska 27.3.2017 kl. 13.55
Pressmeddelande

I fortsättningen begränsas importen av textilprodukter bara från Nordkorea.

De autonoma kvoterna för textilprodukter och kläder med ursprung i Vitryssland har upphävts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/354 (Europeiska unionens officiella tidning L 57, 3.3.2017). Kvoterna för den passiva förädlingen behövs inte heller längre för dessa produkter. EU kan dock i fortsättningen återinföra kvoter, om situationen för de mänskliga rättigheterna allvarligt försämras i Vitryssland. Förordningen träder i kraft den 24 mars 2017, och därefter tillämpas textilkvoter bara vid import från Demokratiska folkrepubliken Korea.

Kundmeddelande