Kundmeddelande 31.8.2016
Språkkravet för bokföring vid tillfällig lagring träder i kraft 1.1.2017

31.8.2016 14.58 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.17
Pressmeddelande

Enligt Tullens föreskrift 13/2016 ska bokföringen över tillfällig lagring hållas på finska, svenska eller engelska. Föreskriften trädde i kraft 2.5.2016.

För språkkravets del har föreskriftens ikraftträdande skjutits fram till utgången av år 2016. Från och med 1.1.2017 ska bokföringen över tillfällig lagring och registreringarna i bokföringen göras på finska, svenska eller engelska. Även i fall där varubeskrivningen vid transiteringen som föregår lagringen har gjorts på ett i avgångslandet godkänt språk, t.ex. holländska, ska registreringarna i det tillfälliga lagrets bokföring göras på finska, svenska eller engelska.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi


                                 

Kundmeddelande