Påverka genom att svara på Tullens kund- och användarnöjdhetsenkät

4.9.2017 12.00
Pressmeddelande

Denna höst mäter Tullen kundnöjdheten och användbarheten av sina deklarationstjänster.

Vid Tullen genomförs som bäst ett omfattande utvecklingsprogram som inbegriper en revidering av hela förtullningssystemet. Enkätsvaren ger oss värdefull information om kundernas erfarenheter och behov. Vi utnyttjar detta för att utveckla våra tjänster och för att i fortsättningen kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre kunderfarenhet.

Vi ber de kunder som använder Tullens webbaserade deklarationstjänster att svara på kundnöjdhetsenkäten under tidsperioden 4–29.9.2017. Länkar till enkäten läggs ut på första sidan till deklarationstjänsterna för import, export, transitering och säkerhetsuppgifter. I oktober genomförs en kundnöjdhetsenkät som riktar sig till en bredare kundkrets.

Kundmeddelande