Påverka Tullens webbaserade deklarationstjänster

8.9.2017 15.20
Pressmeddelande

Tullen har påbörjat arbetet med att utveckla ett helt nytt tullklareringssystem.

Kunder som använder Tullens webbaserade deklarationstjänster har nu möjlighet att påverka detta utvecklingsarbete genom att besvara en användarnöjdhetsenkät. Det tar bara cirka en minut att besvara frågorna.

Besvara enkäten här:

Länkar till användarnöjdhetsenkäterna har också publicerats på deklarationstjänsternas startsida.

Kundmeddelande