Kundmeddelande 11.1.2017
Ny tullagstiftning medför ändringar i Tullens informationssystem åren 2017–2020

11.1.2017 13.00
Pressmeddelande

Unionens tullkodex har som mål att skapa en elektronisk verksamhetsmiljö, vilket betyder att både Tullens och företagens informationssystem kommer att genomgå omfattande ändringar åren 2017–2020.

Unionens tullkodex har som mål att skapa en elektronisk verksamhetsmiljö, vilket betyder att både Tullens och företagens informationssystem kommer att genomgå omfattande ändringar åren 2017–2020. Tidtabellerna för införande av dessa system finns i EU-kommissionens arbetsprogram (WP, Work Programme). Enligt det gällande arbetsprogrammet skulle deklarationssystemen för export och transitering vara de första nationella system som införs, tidigast i oktober 2019.

De nationella informationssystemen grundar sig på enhetliga datainnehåll och deklarationsmodeller

En del av systemen enligt arbetsprogrammet kommer att utvecklas av kommissionen och omfatta hela unionen. En del av informationssystemen genomförs nationellt men enligt enhetliga modeller. För att underlätta förberedelserna i samband med den nya tullkodexen samt tolkningen av den har EU-kommissionen tagit fram deklarationsmodeller genom modellering av affärsprocesser. Med hjälp av modellerna är det lättare att få en uppfattning om hur de framtida ändringarna kommer att påverka affärsverksamheten. När modellerna är färdiga kommer Tullen att presentera dem i sina kundsamarbetsgrupper under år 2017. Mer om modellerna på kommissionens webbplats.

Finska tullens nya deklarationssystem grundar sig på EU:s datamodell, som i sin tur grundar sig på den nya tullkodexen och på Världstullorganisationens gemensamma datamodell. Genom detta säkerställer man enhetlig data på global nivå. Målet är att de nationella meddelandebeskrivningarna, på basis av vilka företagen själva kan uppdatera sina informationssystem för meddelandetrafik, kan publiceras cirka ett år före idrifttagandet av det nya deklarationssystemet. Avsikten är att publicera de exakta meddelandebeskrivningarna för export och transitering i oktober 2018.

Det första av kommissionens system, REX, infördes 1.1.2017

Av de nya EU-omfattande systemen är REX (systemet för registrerade exportörer) det första som har införts, 1.1.2017. De första som ska registrera sig i systemet är företag som importerar ursprungsprodukter till EU från utvecklingsländer. Dessa företag ger ursprungsförsäkringar på basis av vilka GSP-tullförmåner kan sökas. Läs mer: kundmeddelande.

Valet av leverantör för förtullningssystemet har slutförts

Finska tullen bygger om hela sitt förtullningssystem. Avtalet om upphandling av ett nytt förtullnings- och tariffsystem undertecknades 14.12.2016. Det nya förtullningssystemet blir tillgängligt för kunderna stegvis.

Mera information: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo. Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)tulli.fi.

Kundmeddelande