Kundmeddelande
En ny Portnet-version togs i bruk 7.2.2017, ändringar i deklarationsförfarandet

7.2.2017 11.06 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 10.54
Pressmeddelande

En ny Portnet-version togs i bruk 7.2.2017.

En ny version av Portnet (1/2017) togs i bruk den 7 februari 2017. I den nya versionen har man genomfört bl.a. att farledsavgiftsbeslut levereras elektroniskt till deklaranten samt att strukturella besättningslistor för fraktfartyg blir automatiskt avlästa till databasen Portnet.

Deklaranten som lämnar anmälan om farledsavgift i Portnet får i fortsättningen farledsavgiftsbeslutet automatiskt till sin e-postlåda och kan därefter själv skriva ut beslutet ur Portnet. Beslutet kan skrivas ut på finska och svenska och dessutom som ett utdrag på engelska. 

Tullen skickar också besluten per brev till deklaranten t.o.m. den 28 februari 2017. Därefter skickar Tullen inte längre några beslut per brev utan deklaranten ska själv hämta besluten ur Portnet. För att den nya funktionen gällande farledsavgifter ska fungera som det är tänkt, ber vi att Portnet-deklaranter kontrollerar uppgifterna om representanter i Portnet, så att e-postmeddelandet gällande farledsavgiftsbeslutet riktas till rätt adress.  

För att anmäla uppgifter i strukturell form när uppgifterna lämnas på blankett, ska man använda blanketten NSW som gäller uppgifterna i fråga. Blanketten finns på Tullens webbplats http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/blanketter/sjofartsblanketter. Blanketten laddas upp till Portnet i samband med en förteckningstyp med motsvarande namn.

Frågor gällande den nya Portnet-versionen och begäranden om ändring av uppgifter som gäller representanter kan riktas till Tullens Sjötrafiksgrupp via e-postadressen meke(at)tulli.fi.

Kundmeddelande