Utställningen ”Den förhatligaste av skatter” på Tullmuseet i Sveaborg berättar om bilbeskattningens historia

17.5.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullmuseets nya utställning ”Den förhatligaste av skatter” presenterar bilförtullningens och bilbeskattningens historia med avstamp i den första bilen som importerades till Finland. Importbeskattningen av bilar blev redan i början av 1900-talet synnerligen komplicerad – och sådan har den genom årtiondena förblivit. År 1958 infördes en egen skatt för bilar och den uppbars av Tullen i samband med importen. Sedan dess har uppbärandet av den ständigt kontroversiella bilskatten hört till Tullens uppgifter. År 2017 överförs bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen.

Utställningen visar också hur kreativt bilskatten har kringgåtts under årens lopp. Paketbilar, som var befriade från bilskatt, var populära på 1960-talet. Farmarbilar kunde också registreras som paketbilar om deras bakfönster var täckta på sidan och om de hade tillfälliga säten. Bilskatt uppbärs inte på reservdelar vilket lett till att bilar har införts i delar och satts samman i Finland. På 1980-talet lönade det sig ur beskattningssynvinkel att importera en krockskadad bil som körts lite. Flyttfordon har också införts flitigt till landet och för många har en skattefri bil varit huvudorsaken till utlandsvistelsen.

På utställningen visas också föremål från Nystads bilmuseums och Mobilias samlingar.

Det är fritt inträde till Tullmuseet.

Tullmuseet är öppet för allmänheten 17.5–31.8.2016 ti–sö kl. 12.30–17.30. Tullmuseet ligger i kurtinen Hamilton-Polhem på Sveaborg, på adressen Sveaborg B 20 D.

Mera information: Janne Nokki, ansvarig för Tullmuseet, tfn 040 332 2774

 

Bilaga:

Sveaborgs karta

Pressmeddelande