Biodiesel med ursprung i USA, slutgiltig antidumpningstull, samarbetsvilliga exporterande företag

25.9.2017 14.08
Pressmeddelande

Det kan hända att nya individuella slutgiltiga antidumpningstullar införs.

Det är fråga om biodiesel med ursprung i USA som klassificeras enligt bl. a. Taric-nummer 2710 1943 29. Kommissionen har kompletterat förordningen om den slutgiltiga antidumpningstullen så att kommissionen kan bevilja vissa nya exporterande företag den tull som tillämpas på samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i stickprovet. Tullen är 115,60 euro per ton. I EU:s officiella tidning nr L 245, 23.9.2017 nämns på vilka grunder amerikanska exportörer kan ansöka om denna tull för sina produkter. Det lönar sig för importörerna att följa om förordningen kommer att ändras i och med att nya företag beviljas denna tull.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar