Kundmeddelande 19.12.2016
Användning av övervakningsdokument i Finland år 2017 för järn- och stålprodukter som importeras från ett land utanför unionen

19.12.2016 17.17 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 15.42
Pressmeddelande

Förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter från ett land utanför unionen har införts den 1 maj 2016.

Ett kundmeddelande har publicerats om detta den 18 maj 2016.

Ansökningar gällande övervakning i förväg av järn- och stålprodukter

Ansökningar gällande övervakningsdokument skickas fr.o.m. 1 januari 2017 till Tullens e-postadress ennakkotarkkailu(at)tulli.fi.

Tullen skickar i fortsättningen uppgiften om ett beviljat övervakningsdokument främst per e-post till kunden. Tullen skickar samtidigt ett övervakningsdokumentspecifikt referensnummer, som kunden är skyldig att ange i samband med varuimporten, som förutsättning för övergång till fri omsättning. I tulldeklarationen anges referensnumret och datumet med dokumentkod I004 vid varupartiets punkt för bilagedokument.

Tullen kontrollerar att tillståndet för övervakning är i kraft och gör anteckningar i tillståndet gällande övergången till fri omsättning.

Tullen skickar det ursprungliga övervakningsdokumentet i pappersform till kunden endast på särskild begäran, om övervakningsdokumentet ska användas i andra länder vid överlåtelse av varor till fri omsättning.

Den elektroniska handläggningen omfattar inte de övervakningsdokument som beviljats i andra unionsländer och inte heller sådana i Finland beviljade övervakningsdokument som är avsedda att användas i andra unionsländer. I dylika fall används fortfarande övervakningsdokument i pappersform och anteckningarna görs i dem.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande