Kundmeddelande 14.10.2016
Elektroniskt övervakningsdokument för järn- och stålprodukter som importeras från ett land utanför unionen tas i bruk i Finland år 2017

14.10.2016 15.17 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.23
Pressmeddelande

Uppdaterad 17.10.2016 och 18.10.2016: Förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter från ett land utanför unionen har införts den 1 maj 2016. Ett kundmeddelandehar publicerats om detta den 18 maj 2016.

Övervakning i förväg av järn- och stålprodukter

I fortsättningen inlämnas anökningarna gällande övervakningsdokument som beviljas i Finland endast elektroniskt till Tullen.

Tullen skickar i fortsättningen uppgiften om beviljat övervakningsdokument endast elektroniskt till kunden: Tullen skickar till kunden ett övervakningsdokumentspecifikt referensnummer som kunden är skyldig att ange i samband med importen. Med hjälp av referensnumret kontrollerar Tullen övervakningsdokumentets giltighet och andra behörighetsvillkor gällande import.

Tullen skickar det ursprungliga övervakningsdokumentet i pappersform till kunden endast på särskild begäran.

Den elektroniska handläggningen omfattar inte de övervakningsdokument som beviljats i andra unionsländer och inte heller sådana i Finland beviljade övervakningsdokument som är avsedda att användas i andra unionsländer. I dylika fall används fortfarande övervakningsdokument i pappersform och anteckningarna görs i dem.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande